slogan

KONTAKT

Ing. Zuzana Daméová RIZUDA

Korešpondenčná adresa - kancelária:

Špitálska 35, 811 01 Bratislava-Staré mesto
budova PATIO HOSTEL - vo dvore

Fakturačné údaje:

Mojmírova 925/18, 821 08 Bratislava-Ružinov
IČO: 32112238, DIČ: 1024860012
IČ DPH: SK1024860012
OÚ BA II. Reg.č.: 102- 7133

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Krížna 50, Bratislava
Číslo účtu: 6898496002/1111
IBAN: SK3611110000006898496002
SWIFT: UNCRSKBX

Kontaktné osoby:

Ing. Richard Damé, tel.: +421 905 650 824
Ing. Filip Damé, tel.: +421 905 631 380
e-mail: rizuda@rizuda.sk

RIZUDA, spol. s r.o.

Korešpondenčná adresa - kancelária:

Špitálska 35, 811 01 Bratislava-Staré mesto
budova PATIO HOSTEL - vo dvore

Fakturačné údaje:

Mojmírova 925/18, 821 08 Bratislava-Ružinov
IČO: 45974071, DIČ: 2023159864
IČ DPH: SK2023159864
Ok.súd BA1, Oddiel:Sro, Vložka.č.:69557/B

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Krížna 50, Bratislava
Číslo účtu: 1115603009/1111
IBAN: SK8211110000001115603009
SWIFT: UNCRSKBX

Kontaktné osoby:

Ing. Richard Damé, tel.: +421 905 650 824
Ing. Filip Damé, tel.: +421 905 631 380
e-mail: rizuda@rizuda.sk
prevadzka prevadzka prevadzka